to top

Arbetssätt

text-image

Som tränare har jag förmånen att kunna resa runt och träffa mängder av intressanta människor och hästar. Något som jag alltid fascineras av är de många olika träningstekniker som används av ryttare världen över. Hästar har verkligen en imponerande förmåga att anpassa sig efter olika metoder och situationer.

Jag ser mig själv som både tränare av och adept till hästen. Genom åren har jag strävat efter att lära mig så mycket som möjligt av mina möten och erfarenheter för att själv kunna föra kunskaperna vidare till hästar och deras ryttare.

Det jag har kunnat konstatera är att det givetvis finns många vägar till framgång, men att gemensamt för de tekniker som fungerar väl och som resulterar i ett genuint samspel mellan häst och ryttare är att de presenteras med en känsla som hästen förstår och tycker om. En hjälp med rätt känsla blir mer effektiv och risken för missförstånd blir avsevärt mindre eftersom du använder ett språk som hästen föredrar.

Hästen läser av den direkta känslan av din hand eller av en borste, din sits och dina ben längs sidan, men också den indirekta känsla som förmedlas genom ditt tonfall eller kroppsspråk. Det kan handla om hur du positionerar din kropp i förhållande till hästens likväl som timingen i det du uttrycker. Det är genom allt detta som hästen tyder dina verkliga avsikter.

Det här är grundläggande för mitt sätt att jobba som tränare. Genom att förstå hur din häst fungerar och omsätta dessa kunskaper i handling lägger du grunden för ett genuint partnerskap. Det spelar ju ingen roll vad du försöker få hästen att lära sig, om du inte kan förmedla det på ett sätt som den kan förstå.

Tyvärr är många hästar, liksom deras ryttare, förvirrade eller otrygga. Försök att dominera och straffa en häst leder bara till ännu mer stress och flyktbeteende. Kan inte hästen fly fysiskt så flyr den psykiskt. Det som krävs för att bryta mönstret är träning i den grundläggande kommunikationen. Du behöver en bra plan, en stor mängd tålamod och tid för att rätt kunna inspirera din häst till utveckling. Jag vill att fler ska upptäcka vilken fantastisk partner en häst kan bli. En välutbildad häst kommer att ställa upp när det behövs. Den kommer att vilja samma sak som du och sträva efter att ni ska lyckas tillsammans.